Szkolne Koło Caritas każdego roku wspomaga podopiecznych Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych ,,Pomóż i Ty” w Gdyni. W tym roku pomagamy niepełnosprawnej Oliwii  Kielusiak, która pomimo przepukliny oponowo – rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest aktywną i wzorową uczennicą z pasjami.

Czytaj więcej...

11 listopada – w dniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – uczestniczyliśmy wraz z mieszkańcami naszego miasta w świątecznych uroczystościach. Ci, dla których patriotyzm nie jest pustym słowem, uczestniczyli we mszy w intencji ojczyzny w kościele św. Józefa, skąd w uroczystym przemarszu przeszli pod pomnik, gdzie oddano hołd poległym za ojczyznę.

Czytaj więcej...

Zespól dworsko - pałacowy w Roskoszy niedaleko Białej Podlaskiej będzie kojarzył się uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 nie tylko z ciekawymi wydarzeniami historycznymi czy urokliwą przyrodą, ale także z samorządnością. W Roskoszy bowiem w dniach 9 i 10 listopada gościli członkowie Samorządu Uczniowskiego „Jedynki”.

Czytaj więcej...

6 listopada zjechał do Międzyrzeca Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia. Bardzo lubimy spektakle tego teatru, bo są ciekawe, kolorowe, pełne ciekawych efektów, po prostu mądre i atrakcyjne.

Czytaj więcej...

Tradycją Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy przy parafiach na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dlatego każdego roku Szkolne Koło Caritas bierze udział w tej zbiórce przy parafii św. Mikołaja.

Czytaj więcej...

Dnia 30.10.2017r. został zorganizowany wyjazd do kina w Białej Podlaskiej na film ,,Dwie korony”. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas: VA, VB, VIIB. Był to film religijny opowiadający historię św. Maksymiliana Maria Kolbego. 

Czytaj więcej...

We wrześniu 2017 roku Szkolne Kolo Caritas wzięło udział w zbiórkach pieniędzy dla p. Beaty Kołodziejczuk w parafiach: św. Piotra i Pawła, Chrystusa Króla i św. Józefa. Pani Kołodziejczyk jest zarejestrowana w fundacji Caritas Diecezji Siedleckiej.

Czytaj więcej...

20 listopada 2017 roku rozpoczynamy II edycję Międzyrzeckiej Ligi Języka Angielskiego dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum. Celem tego przedsięwzięcia jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie ich do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych, wzbogacanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.

Czytaj więcej...

Dnia 24.10.2017r. w naszej szkole, jak każdego roku, odbył się apel z okazji Dnia Papieskiego. W tym roku obchodziliśmy go pod hasłem: ,,Idźmy naprzód z nadzieją”. Apel został zorganizowany przez klasy: IIB Gimnazjum i VB Szkoły Podstawowej pod kierunkiem p. Elżbiety Nóżki.

Czytaj więcej...

Tradycją lat ubiegłych również i w tym roku uczniowie klas I-III wzięli udział  w szkolnych eliminacjach do Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski.

Czytaj więcej...

Dnia 17 października uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl pt. "Zabawki w opałach" zorganizowany przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski w ramach projektu "Działania edukacyjne promujące ochronę powietrza oraz właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Międzyrzec Podlaski".

Czytaj więcej...

Honorowy patronat nad konkursem objął 

Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII szkoły podstawowej i uczniów klas III gimnazjum zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi do wzięcia udziału w II edycji "Międzyrzeckiego Turnieju Przyrodniczego", który rozpocznie się w grudniu 2017 r. i będzie  trwał do czerwca 2018 roku. Konkurs daje możliwość sprawdzenia  wiedzy i umiejętności o otaczającym świecie oraz pozwoli zaspokoić naturalną potrzebę  współzawodnictwa uczniów.

Czytaj więcej...