Obiady w szkolnej stołówce będą wydawana do dnia 14.06.2017 roku.

Po zakończeniu obiadów należy magnetyczną kartę obiadową zwrócić do wychowawcy świetlicy Justyny Wyszyńskiej-Karłoskiej - najpóźniej do dnia 21.06.2017 roku.

Opłaty za wyżywienie za miesiące - maj i czerwiec należy uiścić do dnia 23.06.2017 roku.

Czytaj więcej...

W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach 19.04. i 20.04.17 roku (środa i czwartek) - obiady w szkolnej stołówce będą wydawane tylko dla uczniów ze szkoły podstawowej.

Dnia 21.04.2017 roku - obiadów nie będzie i stołówka jest nieczynna.

Justyna Wyszyńska-Karłoska

 

Z powodu nieobecności dziecka w szkole (choroba, wycieczka itp.) należy dokonywać odpisu  obiadu - codziennie od godz. 7.00. do godz. 8.30. pod numerem telefonu 83 371 43 37

WAŻNE!: dotyczy obiadów płatnych oraz refundowanych (przez MOPS, GOPS).

Justyna Wyszyńska - Karłoska

 

Uczniowie, którzy nie zadeklarują bądź zrezygnują z dożywiania w szkolnej stołówce od dnia 02.01.2017 roku zobowiązani są do zwrócenia magnetycznej karty obiadowej do wychowawcy świetlicy Justyny Wyszyńskiek-Karłoskiej w dniu 22.12.2016 roku.

W związku z zakończeniem roku budżetowego 2016 należy dokonać wpłat za wyżywienie najpóźniej do dnia 20 grudnia 2016r.

 

 

Opłaty za obiady w szkolnej stołówce należy dokonać do dnia 20.10.2016 roku - za miesiąc wrzesień. Należność (kwotę) do zapłaty każde dziecko otrzyma indywidualnie.

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ZPO Nr 1 nr 89 8039 0006 0000 0008 8457 0007 Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim - nie pobierana jest opłata.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz czego dotyczy tj. wyżywienie za miesiąc IX 2016 r.

Czytaj więcej...

Obiady w szkolnej stołówce będą wydawane do dnia 17.06.2016 roku.

Informacje o odpłatnościach za obiady za miesiąc maj i czerwiec będą podane dzieciom na karteczce i winny być uregulowane najpóźniej do dnia  23.06.2016 roku.

Czytaj więcej...

W dniach 18.04. i 19.04.2016 roku obiady w szkolnej stołówce będą wydawane tylko dla uczniów szkoły podstawowej na dużej przerwie o godz. 12.05.

Świetlica szkolna w tych dniach pracuje w godzinach 7.15. - 16.00.

W dniu 20.04.2016 roku stołówka szkolna i świetlica szkolna są nieczynne.

 

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice

W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec 2015 roku wpłat za wyżywienie należy dokonać do dnia 18.12.2015 roku. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu wpłaty zaległych należności należy dokonać na rachunek bankowy po dniu 01.01.2016 roku.

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice!

Opłaty za obiady w szkolnej stołówce należy uiszczać na podane wcześniej konto Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim - znajduje się ono  na stronie internetowej szkoły podstawowej i gimnazjum w zakładce  Świetlica z informacjami jak należy opisać przelew, tablicach informacyjnych w szkole na parterze budynku (obok sekretariatu), I piętrze, w gablocie obok świetlicy szkolnej.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE!!!

Dnia 13 .10. 2015 roku - WTOREK -  w związku z Miejskimi Obchodami Święta Komisji  Edukacji Narodowej świetlica szkolna pracuje w godzinach -  7.15. - 14.00.

Obiady będą wydawane w stałych godzinach tj.

12.05. - szkoła podstawowa

13.10. - gimnazjum

Dnia 14.10.2015 roku - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica jest nieczynna.

Czytaj więcej...

 W roku szkolnym 2015/2016 w świetlicy szkolnej będą organizowane następujące koła zainteresowań:

1. Koło logicznego myślenia dla uczniów klas I - VI  zajęcia prowadzone przez mgr Justynę Wyszyńską-Karłoską

2. Koło czytelnicze-  prowadzone przez mgr Katarzynę Siejkę

Czytaj więcej...

Opłat za wyżywienie ( obiady ) dokonujemy na Rachunek ZPO NR 1 w Międzyrzecu Podlaskim

NR 89 8039 0006 0000 0008 8457 0007 BS MIĘDZYRZEC PODLASKI


TERMIN PŁATNOŚCI: do 20 - go za poprzedni miesiąc


W tytule: 
podać imię i nazwisko dziecka, klasa, za co opłata ( wyżywienie ), za jaki miesiąc.

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Międzyrzecu Podlaskim