Dnia 24 stycznia obył się Apel wychowawczy, którego celem było podsumowanie kończące się semestru nauki w roku szkolnym 2017/2018.

Apel poprowadziła Pani Dyrektor Teresa Turska przypominając wszystkie ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole w minionych miesiącach oraz prezentując osiągnięcia w nauce uczniów. Spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczęło się od słów tegorocznego motta Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły:

"SZKOŁA TO JA, TY ON..... SZKOŁA TO MY"

"WYROSNĄ Z NICH TACY , KTÓRZY KU GWIAZDOM WZLECIEĆ ZAPRAGNĄ
I TACY, KTÓRZY NIE ZAWRÓCĄ SIĘ W PÓŁ DROGI.
Janusz Korczak.

Pierwszy semestr roku szkolnego obfitował w wiele wydarzeń m.in:

– udział uczniów w programie „Bezpieczna +” warsztaty dla klas szkoły podstawowej, które pomogły uczniom lepiej poznać siebie, kolegów i koleżanki ich problemy i jak przez to przebrnąć, aby osiągać sukcesy. Udział uczniów w warsztatach przyniósł efekty i bardzo podobały się uczniom - odpowiedzialni-p. R.Jurkowska i p .D. Oponowicz

– realizacja innowacji pedagogicznej „Szkoła bez hałasu-to szkoła sukcesu” – autorki innowacji p. M. Matejuk i p. D. Łataś

– odbyły się apele z okazji Odzyskania Niepodległości -p. D. Oponowicz i p. J .Pietruk , Dnia Papieskiego – p.E,Nóżka., Ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej –p. J. Zasadzińska, p. M. Frydrychowska, Miejska Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – p. A. Sobolewska, Jasełka- s. Władysława

– odbyły się wigilie klasowe, Dzień Życzliwości, Dzień Chłopca, akcja Śniadanie Daje Moc, Andrzejki itp.

– widocznych było wiele działań Samorządu Uczniowkiego pod opieką p. A. Sobolewskiej i p. J.Pietruk, oraz Szkolnego Koła Caritas prowadzonego przez p. E. Nóżkę

– uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, zajęciach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

– w trosce o bezpieczeństwo uczniowie uczestniczyli w pogadankach dotyczących bezpieczeństwa na drodze oraz podczas ferii zimowych przygotowanych przez panią policjantkę Iwonę Matysiak.

W tym roku w Szkole Podstawowej uczy się 300 uczniów.
Z ocenami niedostatecznymi 6 uczniów w tym: z jedną- 2 uczniów, z dwiema- 3 uczniów, z trzema i więcej – 1. Aż 89 uczniów ma ocenę wzorową z zachowania , 131- bardzo dobrą, 58-dobrą, 14-poprawną, 17-nieodpowiednią, 1 -naganną. Średnia klas I-VII wynosi 4,20. W klasach I-III jest to 4,79, a w klasach IV-VII- 3,80.

Najwyższą średnią w klasach I-III uzyskała klasa Ib- 4,93, której wychowawczynią jest pani Jadwiga Zasadzińska.

Hryć Dominika -5,0 zach, bdb

Byczyk Karolina-5,0         wz

Kwiatkowska Pola -5,0     bdb

Stefaniuk Miłosz 5,0         bdb

Modzelewski Witold- 5,0   wz

Mironiuk Amelia- 5,0         wz

Marciniuk Gabriela-5,0      wz

Bogucki Jan – 5,0            bdb

Nowicka Magda- 5,0          wz

Drugie miejsce kl. I A średnia 4,92 –wychowawczyni pani Magdalena  Frydrychowka

Chomicki Krzysztof – 5,0       wz

Izdebska Kornelia – 5.0         wz

Marciniuk Szymon -5,0         bdb

Salak Zuzanna -5,0               wz

Semeniuk Wiktor -5,0           wz

Szaniawska Aleksandra – 5,0   wz

Śledz Hubert -5,0          bdb

Świrydziuk Hubert – 5,0     bdb

Urbaniuk  Nikodem – 5,0   bdb

Wysokiński Maksymilian -5,0   wz

Żurawski Dawid -5,0     wz

Trzecie miejsce kl.III B średnia 4,88- pani Marzanna Rabczuk

Byczyk Wiktoria -5,0       wz

Domańska Janina -5,0      wz

Dudzińska Ada -5,0         wz

Gutowski Kacper -5,0     wz

Nestorowicz Karolina -5,0    wz

Pietruk Jakub   - 5,0   wz

Żebrowska Lena -5,0  wz    

Czwarte miejsce kl. III A średnia 4,80 – pani  Marzanna Sokólska

Biernacki Michał  -5,0   bdb

Duda Weronika  -5,0      wz

Gałach Marek -5,0       bdb

Grontkowski Kacper -5,0   wz

Jaszczuk Maksymilian -5,0   bdb

Paiduk Bartłomiej – 5,0      bdb

Siedlanowski Maciej- 5,0    bdb

Szamaluk  Sebastian  - 5,0   wz

Szcześniak  Bartłomiej – 5,0   bdb

Waszczuk Nadia    5,0          wz

Żurawska Maja – 5,0        bdb

Piąte miejsce kl.II A  i   kl. III C średnia 4,60

KL.II A -  pani Elżbieta  Ostojska

Domański Jan  5,0     bdb

Jaszczuk Amelia  - 5,0    wz

Parafiniuk Marcel – 5,0   wz

Semeniuk Szymon  -5,0  bdb

KL. III C- pani Małgorzata Zbaracka

Karwowska Izabela  -5,9  wz

Pietraszko Patrycja  -5,0   wz

Radziejewska Weronika  -5,0   wz

Wypustek Kornelia – 5,0   wz

Hawryluk Julia -5,0   bdb

 

FREKWENCJA:

1. kl .I A  95,05 %

2. kl. III A   95,00 %

3. kl. I B   94,78 %

4. kl. III B   93,60 %

5. kl. III C  92,92%

6. kl. II A   89,90%

 

KLASY  IV – VII

Najwyższa średnia  4,41  kl. IV A – pani Jolanta  Byczuk

Matejek Alicja -5,0    wz

Grzeszuk Patrycja -4,91  wz

Jarząb Agnieszka -4,91  wz

Lipniacki Bartosz -4,82  bdb

Rosińska Patrycja – 4,82 wz

Zachowanie wzorowe: Olszewski Hubert, Radziejewska Wiktoria, Siedlanowska Weronika, Statkiewicz Michał, Urbaniuk Rozalia,Węgrzyniak Mikołaj.

  100 % frekwencja: Ignaciuk Nikodem, Lipniacki Bartosz, Rosińska Patrycja

 

Drugie miejsce  średnia  4,24   kl. V A – pani Anna Sobolewska

Grudzińska  Wiktoria – 5,09   wz

Koczkodaj Martyna – 5,0  wz

Oponowicz Emilia – 4,91 wz

Pulik Kamil – 4,91  wz

Zachowanie wzorowe: Domańska Julia, Golec Kinga, Matejek Klaudia, Piesta Nikola, Siedlanowski Wiktor

100% frekwencja: Domańska Julia, Koczkodaj Martyna

 

Trzecie miejsce średnia  4, 20   kl.IV C – pani  Dorota Łataś

Hubica Wiktoria – 4,91  wz

Stefaniuk Filip – 4,91  bdb

Zachowanie wzorowe: Mikołajczuk Kacper, Mikołajczuk Wiktoria, Olszewska Maja, Salak Dominik, Semeniuk Oliwia, Stefaniuk Jakub,Waszczuk Oliwia, Zacharuk Bartosz.

100% frekwencja: Olszewska Maja, Mikołajczuk Wiktoria, Stefaniuk Filip, Zacharuk  Bartosz

 

Czwarte miejsce średnia 3,96  kl. VIB  – pani  Katarzyna  Krzymowska

Tomaszewska Anna – 5,0  wz

TurykJulia – 5,0   wz

Jaszczuk Weronika – 4,91 wz

Oponowicz Joanna – 4,82 wz

Zachowanie wzorowe: Hodun Wiktoria, Kowalczyk Nikola, Nurzyńska Marta, Poręba Paweł, Walczak Damian, Zdunek Zuzanna

100% frekwencja: Oponowicz Joanna, Turyk Julia

 

Piąte miejsce średnia 3.70 kl. VII A – pani  Maria Matejuk

Domański Jan  - 5,14  wz

Nestorowicz Martyna – 4,86   wz

Zachowanie wzorowe: Brodawka Paulina, Kwiatkowska Izabela, Lawenda Jakub

100% frekwencja: Lawenda Jakub, Nestorowicz Martyna, Oklińska Wiktoria

 

Szóste miejsce średnia 3.09 kl.VIIB – pani Elżbieta Panasiuk

Nie ma uczniów wyróżniających się w nauce.

Zachowanie wzorowe uczniów: Rafalska Aleksandra,Sawicka Natalia

100% frekwencja:Domański Kacper, Kieczka Piotr, Konopka Łukasz, Zacharuk Andżelika.

 

Najwyższa średnią w Szkole Podstawowej uzyskał Jan Domański- 5,14, zachowanie wzorowe.

 

Gimnazjum liczy 73 uczniów z czego 72 jest klasyfikowanych, a 1 nie.

Uczniowie z ocenami niedostatecznymi- 7

- z jedna- 3

- z trzema- 4

Oceny wzorowe z zachowania otrzymało 11 uczniów, bardzo dobre- 20, dobre-22, poprawne- 12, nieodpowiednie- 5, naganne-3.

 

Najwyższa średnia kl. III A-3.50 –pani Zofia Ostapowicz

Kowalczyk  Monika-4,94   wz

Biernacka ZUZANNA-4,88  wz

Matejek Aleksandra 4,88 wz

Pawlik Mateusz 4,75 wz

Samocki  Łukasz 4,75 wz

ZACHOWANIE wzorowe: Łukasiewicz Alicja,Wysokińska Maria

100% frekwencja; Chmiel Jakub,  Samocki Łukasz, Wysokińska Maria

 

KLASA II B średnia klasy 3,13 –p. Dorota Oponowicz

Węgrzyniak Julia 4,83  wz

ZACHOWANIE wzorowe: Zacharuk Amelia

100% frek   -

 

KLASA  II A  średnia klasy- 3,11 - pani Monika Torbicz

Biadun DARIA  5,17 wz

Łukasiewicz JOANNA 4,92 wz

100% FREKWENCJA: Poręba Piotr

 

Najwyższą średnią w Gimnazjum uzyskała Daria Biadun- 5,17, zachowanie wzorowe.

 

Uczniowie naszej szkoły odnoszą też liczne sukcesy w wielu konkursach m.in:

- Przedmiotowych Konkursach Lubelskiego Kuratora Oświaty (Brodawka Paulina, Nestorowicz Martyna, Pietruk Zuzanna, Małyszka Julita, Domański Jan, Koczkodaj Piotr, Kwiatkowska Izabela, Lawenda Jakub, Daria Biadun, Matejek Piotr, Kowalczyk Monika, Matejek Aleksandra, Łukasiewicz Joanna, Samocki Łukasz).

- Sztafeta chłopców, dziewcząt- pływanie: Koczkodaj Piotr, Mateusiak Hubert, Morozow Kacper, Grochowski Jan, Domański Łukasz, Rafalski Michał, Jaszczuk Weronika, Oponowicz Joanna, Nurzyńska Marta, Rydzyk Oliwia, Tomaszewska Anna, Iga Czwerko, Dominika Makaruk

- Olimpus z matematyki - Biadun Daria

Na zakończenie apelu Pani Dyrektor Teresa Turska podziękowała wszystkim nauczycielem za wysiłek, wzajemną współpracę i pomoc, która przyczynia się do dobrej atmosfery panującej w murach naszej szkoły. Życzyła również udanego odpoczynku i bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych. W ostatnich chwil apelu nie mogło zabraknąć hymnu szkoły "Tu w Jedynce", który wszyscy odśpiewali z uśmiechami na twarzach. 

 

 

 

Kalendarz

«  lutego 2019  »
powtśrczpisoni
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728